Rays Wheels

4/29 (Matahari) Kami akan memamerkan booth RAYS di “HALAT TOTAL MEETING” yang diadakan di Tsumagoi Resort Tsuchiura Resort Ayano Township Kuri course. Kami akan memamerkan roda baru yang berpusat di TIM DAYTONA! Silakan datang dan kunjungi kami.